Манай боловролын ферм Домэйн Эдельвейсийн нь сургуулиуд болон хичээлээс гадуурх бүлгүүдэдийн хүсэлтээр хүлээн авна. Таны хүсэлт, хэрэгцээнээс хамааран бид танд зориулан спорт, боловсролын үйл ажиллагаа, биологи, хөдөө аж ахуйн ертөнцийг сурч мэдэх, нээх үйл ажиллагаа зэрэг үйл ажиллагааг Монголд зохион байгуулж болно.

Хугацаа: хагас өдөр, өдрөөр, түүнээс илүү.

Үйл ажиллагаа: 9 сараас 5 сар хүртэл.

Domaine l'Edelweiss - Монголын боловсролын ферм - дугуй лого