БИДНИЙ ЗОРИЛГО #1 

Өсвөр насныханд боловсролын үүрэг гүйцэтгэх

Тогтвортой хөдөө аж ахуй болон биологийн төрөл зүйл талаарх мэдлэг

Нүүдэлчдийн болон хөдөөний соёлыг олон янзын даалгавараар нээн илрүүлэх

Үе тэнгийнхэнтэйгээ уулзах, бусдын ялгаатай байдлыг хүндэтгэх

Багаар ажиллаж сурах

Өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө үнэлэх байдлыг нэмэгдүүлж, биеийн дүр төрхийг хөгжүүлэх, бие даасан байдлыг олж авах

Бусад соёлд нээлттэй байх

Дэлгэцэнд хэт өртөхтэй холбоотой асуудлыг ойлгох 

Domaine l'Edelweiss - Монголын боловсролын ферм - дугуй лого