Танд байгаль, цэвэр агаар хэрэгтэй байна уу?

Манай боловсролын ферм бол таны сайн сайхан байдлын төлөө гайхалтай орчинд хүч чадлаа сэргээхийг хүсч буй гэр бүл, найз нөхөддөө тохирсон сонголт юм. 

   

Манай гайхамшигтай гэрүүд нь танд тав тухтай сайхан амрах боломжийг олгодог. Манай ресторан, үйл ажиллагаа, “Цагаан уул цэцгийн эдлэн” боловсролын фермийн танхмаас бүрдсэн манай баг бүхэлдээ таны мэдэлд байна.

Дараах зүйлс багтана: байр, өдрийн 3 удаагийн хоол.

Үйл ажиллагаа: бүтэн жилийн турш.

Domaine l'Edelweiss - Монголын боловсролын ферм - дугуй лого