Аутизм бол Монголд анхаарлын төвд байдаггүй боловч Домэйн Эдельвейсс нь аутизмтай хүүхдүүдийн амьдрах орчныг сайжруулахад оролцох нь бидний хувьд чухал юм. 

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээлийн талаархи мэдлэг

Орон нутгийн болон өдөр тутмын дэмжлэг үзүүлэх

Аутизмтай хүүхдүүдийг асран хамгаалах монгол багш бэлтгэх

Бид жил бүр гадаадын орнуудаас Аутизмын чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийг Монгол дахь Домейн Эдельвейсийн боловсролын фермд авчирдаг.

Тэд Монголын боловсролын мэргэжилтнүүдэд зориулсан боловсролын аялал зохион байгуулж, тус улсад аутизмтай хүүхдүүдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний талаархи мэдлэгээ дээшлүүлэхэд тусалдаг.

 

Domaine l'Edelweiss - Монголын боловсролын ферм - Аутизм 
Domaine l'Edelweiss - Монголын боловсролын ферм - дугуй лого